Diccionari de terminologia muntanyenca

A

Abisme


Profunditat molt gran, com la d'un barranc o la d'un precipici.

Abrupte


Que és difícil de travessar perquè és ple de pedres o perquè té un pendent molt fort.

Acampar


Instal·lar-se en un lloc a l'aire lliure, fer nit a la muntanya, generalment en una tenda de campanya o en una caravana.

Aclimatació


Abans d'iniciar una ascensió a gran altitud, procés al qual se sotmet l'organisme d'un alpinista de forma progressiva a la baixa pressió i la falta d'oxigen.

Afluent


Curs d'aigua que desemboca en un altre de més important.

Agulla


Roca acabada en forma de punta, habitualment aïllada.

Aiguamoll


Terreny impermeable i planer que està anegat de forma contínua.

Alba


Primera llum del dia, abans que surti el sol.

Allau


Massa de neu que es desprèn i es precipita muntanya avall.

Alpinisme


Activitat esportiva que consisteix en l'ascensió de cims elevats o de difícil accés.

Alpí


Que pertany o és relatiu a zones de muntanya.

Altitud


Altura d'un punt respecte al nivell del mar.

Aresta


Línia divisòria dels vessants d'una muntanya o d'una serralada.

Arnès


Sistema format per diverses cintes i tirants que, subjectat a l'escalador, serveix per a unir-lo a la corda.

Arrecerar


Protegir-se d'algun fenomen no desitjable.

Ascensió


Efecte d'ascendir una muntanya amb l'objectiu d'arribar al seu cim.

Avenc


Cavitat natural constituïda per un pou o diversos pous de parets verticals.

B

Baixada


Acció de baixar, en un terreny, des d'un punt alt a un de més baix.

Balconada


Mirador des d'on es domina un ampli horitzó.

Balma


Roca que sobresurt d'un pendent muntanyós i que forma una cavitat.

Bancal o Feixes


Sistema de conreu que disposa el terreny en feixes, terrasses.

Bardissa


Formació vegetal, espessa i impenetrable, constituïda habitualment per arbusts espinosos per tancar un tros de terreny.

Barraca


Construcció petita habitualment de pedres, que s'utilitzava per guardar eines o arrecerar-se del temporal.

Barranc


Excavació que l'aigua de la pluja ha fet a la roca.

Bassa


Dipòsit excavat o fet amb murs d'obra, que serveix per recollir l'aigua de la pluja i utilitzar-la per abeurar el bestiar o regar els conreus.

Bifurcació


Indret on un camí es divideix en dues possibilitats.

Bivac


Acampar a la natura, al ras, sense tendes de campanya.

Bosc


Terreny on predominen els arbres.

Broll


Raig d'aigua que flueix amb força.

Brúixola


Instrument d'orientació basat en les propietats dels imants, emprat per a determinar els punts cardinals a partir de la direcció aproximada nord-sud.

C

Cabal


Magnitud que expressa la quantitat de fluid per unitat de temps, per exemple, el cabal d'un riu.

Camí


Via rural, natural o construïda que permet ser transitada per a anar d'un indret a un altre.

Canal


Escletxa o fissura oberta de dalt a baix d'una cinglera.

Cantimplora


Recipient d'aigua petit, de metall o plàstic i amb el coll estret, que és fàcilment transportable durant les excursions.

Carena


Línia que divideix els dos vessants d'una muntanya o serralada.

Carmanyola


Recipient que serveix per transportar menjar.

Cascada


Caiguda d'un corrent d'aigua per un precipici.

Caverna


Cavitat natural i profunda en una roca, en una muntanya o sota terra.

Cim


La part més alta d'una muntanya.

Cingle


Precipici de caiguda vertical format per roques que a la part superior presenta una extensió de terreny més o menys pla.

Cinglera


Conjunt de cingles.

Coll


Depressió entre dues muntanyes.

Conca


Zona més o menys extensa amb una altitud inferior a les formacions que l'envolten.

Congost


Vall estreta entre dues muntanyes excavada per les aigües d'un riu.

Coordenades


Permeten determinar la posició de cada punt a la Terra.

Coronar


Arribar al cim després d'una ascensió.

Corriol


Sender o camí pel qual només pot passar una persona darrere l'altra.

Cota


Altitud d'un punt respecte a una superfície o un punt de referència.

Cova


Cavitat subterrània.

Cruïlla


Lloc on s'encreuen dos camins o més.

Còdol


Roca llisa i arrodonida a causa de l'acció erosiva de l'aigua.

D

Depressió


Terreny enfonsat respecte al nivell de les zones circumdants.

Desnivell


Diferència d’altitud entre dues cotes.

Dolmen


Monument megalític de pedres horitzontals.

Drecera


Camí més curt que el principal.

E

Embut


Excavació o forat amb la forma aproximada d'embut, l'origen del qual pot ser degut a moltes causes.

Escabrós


Terreny pel qual és difícil passar a causa de les aspreses o desigualtats que presenta.

Escala


Pla inclinat que serveix per a passar d'un nivell a un altre mitjançant la descomposició de la distància vertical en esglaons.

Escalada


Tècnica per pujar una muntanya mitjançant l'ús de les mans i els peus aferrant-se a les diferents presses.

Escarpat


Altura amb un pendent molt fort.

Escletxa


Fissura originada en les roques a causa de fenòmens naturals.

Esllavissada


Efecte de desprendre's una massa de terra d'un marge, d'un cingle o d'un mur.

Espeleologia


Exploració, amb finalitats esportives o científiques, dels avencs i les coves.

Esquerda


Obertura prima i allargada que es produeix generalment en un cos dur.

Estalactita


Formació calcària de forma cilíndrica que penja del sostre de les coves.

Estalagmita


Concreció calcària formada al sòl de les coves per la precipitació de l'aigua que cau de les estalactites.

Estany


Massa d'aigua d'extensió reduïda, acumulada en una depressió natural del terreny.

Esvoranc


Forat produït a causa d'haver-se'n desprès un tros.

Etapa


Cadascuna de les fraccions en què se subdivideix una excursió.

Excursionisme


Exercici i pràctica de fer excursions.

Excursió


Sortida per a recórrer un lloc on hom no habita normalment especialment a la muntanya, com a diversió o esport.

F

Falda


Part inferior d'una muntanya, d'una serralada.

Fita


Conjunt de pedres posades una damunt de l'altra que ens indiquen que anem pel camí correcte.

Font


Indret on l'aigua subterrània surt a la superfície de la terra.

Fressat


Dit d'un camí molt freqüentat.

G

GPS


Global Position System. Sistema de posicionament global per satèl·lit.

Glacera


Massa de glaç formada en una regió de neus perpètues i que es mou lentament.

Gorg


Clot que es forma al llit d'un riu o torrent on l'aigua queda entollada.

Gorja


Pas estret entre cingleres.

Grampó


Peça metàl·lica que es col·loca a la sola de les botes i ens permet caminar sense patinar pel gel o la neu dura.

Grau


Pas a través d'un terreny abrupte.

Grimpar


Enfilar-se ajudant-se de les mans

I

Intempèrie


A cel descobert, sense sostre.

Itinerari


Camí a seguir, pla establert per fer una excursió.

L

Llac


Acumulació d'aigua, de major o menor extensió, situada en una depressió.

Llit


Depressió del terreny per on passen o han passat, les aigües d'un riu o torrent.

Llom


Esquena d'una muntanya.

M

Mal de muntanya


Estat de disfunció de l'organisme amb símptomes com cefalees, nàusees i vòmits, insomni, cansament general o trastorns de l'equilibri per culpa de la disminució de la pressió atmosfèrica.

Mala herba


Espessor embullada que cobreix un terreny.

Mapa


Representació gràfica plana d'alguna superfície de la Terra.

Marge


Vora, límit d'una extensió superficial, especialment quan fa desnivell.

Meandre


Corba molt pronunciada d'un corrent fluvial.

Mirador


Lloc des d'on es pot veure una gran extensió de terreny.

Mola


Turó arrodonit i pla al capdamunt.

Motxilla


Sac, generalment de tela, que hom porta a l'esquena i que serveix per a portar aliments i estris necessaris per a excursionistes.

Muntanya


Elevació natural del terreny.

Muntanyenc


Persona que practica l'excursionisme o muntanyisme.

O

Obac


Vessant d'una muntanya on no arriba la llum del sol, més ombrívol, menys calorós i més humit

Orientació


Determinació de la posició d'una persona amb relació als punts cardinals.

Orografia


Part de la geografia que tracta de la descripció dels relleus i les muntanyes.

P

Pantà


Llac gran i artificial provocat en interrompre el curs d'un riu.

Passarel·la


Pont petit i estret construït sobre un torrent o una riera.

Passera


Conjunt de pedres o altres coses col·locades de tal forma que ens permet travessar un riu.

Penya


Roca grossa de natura pedregosa.

Penya-segat


Escarpament rocallós de pendent fort, tallat en la línia de contacte entre terra i mar.

Piolet


Estri en forma de pic, emprat pels alpinistes en les ascensions sobre glaç.

Pont


Construcció que ens permet salvar una depressió o obstacle, com per exemple, un riu.

Pou


Excavació vertical i profunda practicada en el sòl, amb la finalitat de trobar aigua en un aqüífer.

Precipici


Pendent vertical abrupte.

Puig


Elevació del terreny, que fa cim.

R

Rappel


Maniobra emprada per a descendir parets verticals mitjançant una corda.

Raqueta


Calçat amb forma de raqueta que es fa servir per caminar damunt la neu sense enfonsar-se.

Rasa


Excavació llarga i estreta feta al sòl.

Recer


Lloc on podem posar-nos a cobert de les inclemències meteorològiques.

Replà


Tros pla i horitzontal en un pendent.

Riu


Corrent natural d'aigua de cabal que pot ser molt variable.

Roca


Massa considerable de matèria pètria.

Rocós


Amb abundància de roques.

Ruta


Camí que hom recorre en una excursió, itinerari.

S

Safareig


Construcció amb parets d'obra serveix per emmagatzemar aigua que s'utilitzarà per regar.

Salt


Lloc d'un riu on l'aigua cau d'un nivell a un altre d'inferior.

Sender


Camí, generalment vies rurals.

Senderisme


Esport que consisteix a caminar per senders perfectament senyalitzats, a diferència de l'excursionisme.

Serra


Alineació de muntanyes de dimensions inferiors a la d'una serralada.

Serralada


Gran conjunt de muntanyes que formen un sistema que sol ser més llarg que ample.

Serrat


Cadena de muntanyes amb poca elevació.

Sitja


Forn on es fabricava el carbó cremant llenya.

T

Talaia


Torre des d'on es pot observar amplies zones de terreny per donar avís de què hom descobreix.

Tanca


Paret que circumda un terreny i impedeix entrar-hi.

Tartera


Extensió coberta de pedres que s'han desprès del cim d'una muntanya.

Torrent


Corrent d'aigua temporal i irregular que depèn de les precipitacions estacionals.

Tossa


Elevació del terreny ampla i ondulada.

Turó


Elevació no gaire alta del terreny. Muntanya petita.

V

Vall


Depressió allargada de la superfície terrestre.

Vessant


Declivi d'una muntanya per algun dels seus costats.

Via ferrata


Via d'escalada amb subjeccions instal·lades permanentment.

Vèrtex geodèsic


Punt del terreny del qual s'han calculat les coordenades geodèsiques.